Sivuston käyttöehdot

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Evidensia-verkkosivujen käytöstä. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n verkkosivustoihin. Evidensian verkkosivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy, Valimotie 29, 01510 Vantaa.

Evidensia antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Evidensian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:llä. Evidensian toiminimi ja logo ovat Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Evidensian logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Evidensian suostumusta.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Evidensialla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Evidensialla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Evästeet

Evidensia voi käyttää evästeitä (”cookies”) evidensia.fi -sivustolla mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla www-palvelu voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa vierailun ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi halutessaan myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Evästeiden kieltäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivuston käytössä tai sivuston toimimattomuuden.

Vastuut

Evidensia ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Evidensia ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Evidensian www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Evidensia ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Henkilötiedot

Evidensia käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Evidensian Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Evidensian esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Vakuutussalaisuus rajoittaa Evidensian hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Evidensia voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Evidensialle sähköpostitse. Yhtiö ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Evidensialla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Evidensia ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Aineiston lähettäminen Evidensialle

Lähettämällä aineistoa Evidensialle esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Evidensialle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Evidensia ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Evidensia voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste ja tietosuojaseloste