HOITOVINKIT

04.05.2017 - ,

Kesäksi kisakuosiin – Hevoslääkärin vinkit kilparatsastuskaudelle

Evidensia Laukaan hevoseläinlääkäri ja kilparatsastaja Johanna Sokka jakaa parhaat vinkkinsä onnistuneeseen kilpailukauteen.

 

Tyttö ratsastaa hevosella

Kilpailukalenterin ilmestyminen Ratsastajainliiton sivuille on varma kevään merkki. Hevosihmisten viikonloput täyttyvät erilaisista hevosriennoista: omat häät ja mummon hautajaiset siirretään, jotta jokaiselle kilpahevoselle saadaan ehjä kausi. Tämä kaikki tehdään varovaisen toiveikkaana mutta kokemuksen tuomalla epävarmuudella, sillä jotain voi aina sattua. Aina.

Tässä muutamia vinkkejä onnistuneeseen kisakauteen eläinlääkärin ja kilparatsastajan näkökulmasta.

Eläimen hyvinvointi kilpaurheilun perustana

Eläimen hyvinvoinnin tulee olla hyvän kilpaurheilun perusta, ja tähän perustuvat myös SRL:n laatimat kilpailusäännöt. Ne on jokaisen uuden ja kokeneemmankin kilpailijan syytä päivittää vuosittain mahdollisten uudistusten osalta.

Suomessa järjestettävissä ratsastuskilpailuissa noudatetaan aina Suomen eläinsuojelulakia ja muita viranomaisten antamia ohjeita, jotka koskevat hevosen hyvinvointia ja hoitoa. Lisäksi noudatetaan FEI:n (Fédération Equestre Internationale) vahvistamia ohjeita ja määräyksiä hevosen kohtelusta (FEI Code of Conduct). Kilpailueläinlääkäri voi evätä hevosen lähtöoikeuden tai hylätä sen suorituksen esimerkiksi ontumisen, suorituskyvyn puutteen tai huonon yleiskunnon perusteella. Päätöksestä ei voi valittaa. Jo tämän perusteella kilpailukausi on syytä aloittaa kattavalla terveystarkastuksella.

Tutustu kilpailevan hevosen terveydenhoito-ohjelmaamme

Peruspilarina hyvä suunnitelma ja ennakointi 

Suunnitelmallisuus on kilpaurheilun tärkeimpiä peruspilareita Hyvä suunnitelma – tai useimmiten yksi hyvä ja vielä pari loistavaa varasuunnitelmaa – mahdollistaa parhaan lopputuloksen ja ehjän ja tuloksellisesti menestyksekkään kauden.

Ihannetilanteessa kilpailukausi voidaan aloittaa terveellä hevosella, mutta usein kokeneiden vanhempien kisahevosten kanssa tilanne on toinen: taustalla voi olla vanhoja vammoja tai muuta sairaushistoriaa, jonka vaikutukset kilpailusuorituksiin halutaan minimoida. Samalla ennakoidaan mahdollisten kroonisten muutosten ja uusien vammojen syntyminen.

Hevosen terveydentila on hyvä selvittää huolellisella kliinisellä tutkimuksella, jossa hevonen tutkitaan niin levossa kuin liikkeessä. Hevonen tutkitaan niin sanotusti turvasta hännänpäähän ja mahdolliset poikkeavuudet ja huomiot kirjataan ylös.

Lisäksi hevosen jalkojen terveyttä voidaan tutkia taivutuskokein sekä tarvittaessa röntgen- tai ultraäänitutkimuksella. Kengitys on syytä tarkistuttaa yhdessä eläinlääkärin ja ammattisepän kanssa, jotta kavioiden balanssi ja mahdolliset erityistarpeet kengityksessä voidaan ottaa huomioon. Jo pienillä kengitysmuutoksilla voidaan edesauttaa jalkaterveyttä kilparatsastuksen lisääntyessä.

Tiedossa olevat vanhat vammat ja muut mahdollisesti suoritusta häiritsevät vaivat on myös syytä kontrolloida eläinlääkärikäynnillä. Lisäksi on suositeltavaa ottaa kilpahevosesta verinäytteenä niin kutsuttu perusverenkuva sekä lihasarvot. Keväällä hevosesta tulee ottaa myös lantanäyte mahdolliset matolääkitystarpeen määrittämiseksi.

Terveystarkastuksesta apua kotihoitoon

Huolellisen perustutkimuksen avulla hevosesta voidaan löytää ne kohdat, jotka mahdollisesti vaativat kilpailukaudella huolellisempaa tarkkailua tai kotihoitoa.

Tarvittaessa hevosta voidaan myös lääkitä terveystarkastuksen yhteydessä riittävien lepo- ja dopingvaroaikojen puitteissa ennen ensimmäisiä kilpailuja. Hevonen olisikin syytä tarkastuttaa vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailukauden alkua, mieluiten kuitenkin jo kuukausi ennen ensimmäisiä kisoja.

Tarkastuksen yhteydessä on hyvä myös keskustella eläinlääkärin kanssa hevosen terveyttä koskevista huolenaiheista: erilaisista allergioista, kesäihottumasta, huonosta juomisesta kilpailumatkoilla jne. Eläinlääkäri auttaa mielellään löytämään ongelmiin ratkaisuja. Eläinlääkäri voi auttaa myös ruokintaa ja mahdollisia lisäravinteita koskevissa kysymyksissä.

Terveystarkastuksen yhteydessä voidaan suunnitella yhdessä kilpailijan kanssa hevosen mahdollisten jatkohoitojen tarve ja aloitus, sekä muu suorituskykyä ylläpitävä hoito, esimerkiksi hieronta tai fysioterapia.

Paperit kuntoon ennen kisakautta

Hevosta kuljetettaessa tulee aina olla mukana sen tunnistusasiaskirja. Tarvittaessa hevosen tulee olla tunnistettavissa myös kilpailupaikalla, minkä vuoksi sen passin tulee kulkea hevosen mukana.

Kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan kaikki hevoset, joilla osallistutaan 2–5-tason kilpailuihin on rokotettava hevosinfluenssaa vastaan SRL:n ohjeiden mukaisesti. Rokotustodistus on pyydettäessä esitettävä kilpailukansiassa tai kilpailujen eläinlääkärille. Jos hevosen voimassa olevaa rokotustodistusta ei esitetä, hevonen ei voi saapua kipailualueelle eikä se voi osallistua kilpailuun.

Toivottavaa olisi, että myös rokotukset olisi merkitty hevosen passiin erillisten lappujen sijaan. Huolellisuutta ja omistajan vastuuta hevosen oikea-aikaisesta rokottamisesta ei voi korostaa liikaa, ja etenkin ulkomailta tuotavien hevosten rokotukset on syytä tarkastuttaa eläinlääkärillä ennen kipailukautta turhan mielipahan välttämiseksi. Eläinlääkäriä voi myös muistuttaa rokotusten merkitsemisestä Heppa-järjestelmään, joka helpottaa sekä kilpailujärjestäjän että kilpailueläinlääkärin työtä.

Hevosen rokotussuositukset

Perussääntönä hevosten rokotuksissa on, että hevonen tulee ensin rokottaa perusrokotteella, jonka jälkeen se saa toisen perusrokotteen 21–92 vuorokauden sisällä ensimmäisestä rokotuksesta. Toisen rokotuskerran jälkeen hevosella on oikeus osallistua 2–5-tason kilpailuihin, kunhan toisesta rokotuksesta on kulunut vähintää 7 vuorokautta.

Ensimmäinen tehosterokotus annetaan 7 kk kuluttua toisesta perusrokotuksesta, minkä jälkeen rokote tehostetaan vuosittain (max 365 vrk välein). Jos hevonen ilmoitetaan kansainväliseen kipailuun, ei viimeisimmästä rokotteesta saa olla kulunut enempää kuin 6 kuukautta (+ 21 vrk). Lisäksi viimeisimmästä rokotuksesta tulee olla kulnut vähintään 7 vuorokautta kilpailupaikalle saapuessa. 

Ajankohtainen SRL:n ohjeistus on helposti löydettävissä liiton verkkosivuilta

Hevosen jäykkäkouristus ei ole tarttuva tauti, eikä rokotustietoa siksi tarkisteta kilpailupaikoilla. Hevosen kannalta jäykkäkouristusrokotus on kuitenkin elintärkeä. Rokotus edellyttää tehosterokotusta 4–8 viikon sisällä ja uudelleen vuoden kuluttua. Tämän jälkeen rokotusvälin suositellaan olevan noin kaksi vuotta.

Kuva: Jutta Koivula / SRL

Ponin mittaustodistus mahdollistaa kilpailemisen

Poneilla on rokotustodistuksen lisäksi oltava SRL:n hyväksymä mittaustulos, jotta ne saavat oikeudet kilpailla 2–5-tason kilpailuissa. Tuontiponeilla hyväksytään myös tuontimaan hyväksymän virallisen ponimittaajan vahvistama mittaustodistus tai FEI:n virallinen mittaustodistus (poni mitattu kv-kipailussa). Virallinen suomalainen mittaustodistus tai tuontimaan virallinen mittaustodistus on esitettävä kilpailupaikalla. Todistuksen puuttuminen johtaa lähtöoikeuden menetykseen.

Alle 7-vuotiaat ponit on mitattava vuosittain ennen ensimmäistä kilpailua. Tarvittaessa edellisenä vuonna saatua mittaustodistusta voidaan käyttää kilpailuissa virallisena mittaustodistuksena seuraavan vuoden maaliskuun loppuun. Ponin ollessa seitsemänvuotias sille annetaan lopullinen mittaustodistus, joka on voimassa koko sen elinajan. Mikäli mittaustodistus puuttuu, voidaan poni mitata esimerkiksi eläinlääkärikäynnin yhteydessä virallisen ponimittaajan toimesta.

Kansainvälisissä kilpailuissa FEI:n hyväksymä ponin enimmäiskorkeus on 148 cm. Ponien EM-kilpailuissa kaikki osallistuvat ponit ja satunnaisotannalla myös muihin kansainvälisiin ponikilpailuihin osallistuvat ponit tarkistusmitataan kilpailupaikalla. Mittauksen suorittavat FEI:n nimeämät eläinlääkärit (2 kpl). Kilpailutilanteessa suoritetussa tarkistusmittauksessa ponin korkeus saa olla kilpailukuntoisena enintään 150 cm ilman kenkiä ja 151 cm kenkien kanssa (kaikki neljä jalkaa kengitettynä). Mikäli poni ylittää mittaustilanteessa sallitun kilpailukorkeusrajan, se ei saa osallistua kyseiseen kisaan eikä muihinkaan kansainvälisiin kilpailuihin kyseisen kalenterivuoden aikana.

Kilpailupaikalla poni tunnistetaan FEI:n passista ennen mittausta. Mikäli eläinlääkäreiden mittaustulokset poikkeavat toisistaan, käytetään pienempää tulosta. Kansainvälistä mittaustodistusta ei enää vaadita, vaan ponin kilpailuoikeus perustuu kilpailupaikoilla tehtäviin tarkastusmittauksiin ja liiton sekä kilpailijan vastuuseen ilmoittaa ponikilpailuhin vain sallitun ponirajan täyttäviä poneja.

Dopingsäännöt ja kilpailijan vastuu

Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä tai muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Ratsastajainliiton alaisissa kilpailuissa noudatetaan SRL:n voimassa olevia lääkeaineiden käyttöä ja antidopingvalvontaa koskevia sääntöjä ja lääkintäohjeita. SRL:n lääkintäsäännöt puolestaan noudattavat voimassa olevaa eläinsuojelulkia sekä FEI:n sääntöjä ja määräyksiä.

Hevosen suorituskykyyn ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan minkään virkistävän, kiihdyttävän, rauhoittavan, voimistavan, herkistävän, heikentävän, puuduttavan tai tulehdusoireita poistavan kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla. On muistettava, että hevosen sairauden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn saa käyttää vain sellaisia lääkeaineita, jotka Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan ovat hyväksyttyjä käytettäviksi hevosilla. Lisäksi hevosen hoitoon käytettävien reseptilääkkeiden tulee olla eläinlääkärin määräämiä tai luovuttamia eikä hevosen hoitoon käytettyjä lääkeaineita saa olla hevosessa kilpailuhetkellä. Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.

Kilpailevan hevosen kaikista lääkityksistä ja hoidoista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito tulee voida tarkastaa. Pidä siis hevosesi lääkekirjanpito mukana myös kilpailumatkoilla. Jos hevosesta otettu virtsa-, veri- tai muu näyte sisältää kiellettyjä aineita, on kyseessä rikkonus lääkesääntöjä vastaan. Kyseessä on dopingrikkomus myös silloin, jos hevosen näytteestä löytyy ainetta, joka on FEI:n luettelossa mainittu kielletty aine, muu kielletty aine tai jos käytössä on ollut jokin kielletty menetelmä.

Seurauksena dopingrikkomuksesta SRL määrää hevosen ja kilpailijan kilpailukieltoon ainakin siihen saakka, kunnes asia on käsitelty. Rangaistuksen määrää Ratsastajainliiton hallitus tai kurinpitolautakunta Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan asiantuntijalausunnon perusteella. Kilpailijan enimmäisrangaistus toistuvasta tai jatketusta lääkesääntörikkomuksesta on elinikäinen kilpailukielto.

Tärkeintä onkin muistaa, että kilpailija on aina itse vastuussa kaikista hevoselle annetuista lääkityksistä, hoidoista ja ravintolisistä.

Tutustu SRL:n dopingohjeisiin

Täyttä kiitoa kohti kesän kilpailuja!

Ell Johanna Sokka 
Erikoistuva eläinlääkäri 
Evidensia Laukaa ja Evidensia Kuopio

Varaa aika