Ajankohtaista

13.03.2017

Evidensian eläinlääketieteelliseksi johtajaksi Anssi Tast

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy on tammikuussa organisoinut toimintansa uudelleen.

Uutena eläinlääketieteellisenä johtajana on 1.3. aloittanut eläinlääketieteen tohtori Anssi Tast. Hän on aiemmin toiminut eläinsairaala Evidensia Hattulan vastuueläinlääkärinä, ja hän jatkaa edelleen eläinlääketieteellisen johtajan tehtäviensä ohella myös kliinisessä työssä Hattulassa.

Eläinlääketieteellinen johtaja vastaa Suomessa Evidensian eläinlääketieteellisen laadun kehittämisestä, lääketieteellisestä strategiasta sekä eläinlääkäripalveluiden kehittämisestä ja toimii vastuueläinlääkäreiden ammatillisena esimiehenä. Uudet maakohtaiset eläinlääketieteelliset johtajat muodostavat yhdessä konsernin eläinlääketieteellisen johtajan ja hygieniajohtajan kanssa uuden konsernitasoisen eläinlääketieteellisen kehitysryhmän.

– Uuden kehitysryhmän keskeisiä tavoitteita ovat eläinlääketieteellisen laadun nostaminen sekä huolehtiminen siitä, että Evidensia on kaikille eläinlääkäreille ammatillisesti motivoiva ja työyhteisönä kannustava työpaikka, joka auttaa etenemään uralla, Tast kertoo.

– Vaikka eläinlääketiedettä kehitetään konsernitasolla, on syytä muistaa, että kliinisessä työssä kentällä nousevat usein ne parhaat kehittämisideat. Tärkeä tehtäväni onkin jakaa asiantuntijoidemme hyviksi kokemia toimintatapoja kollegoillemme muissa Evidensian toimintamaissa ja päinvastoin.

Yhdeksän asiakaslähtöistä aluetta

Organisaatiouudistuksen myötä Evidensia-eläinlääkäriasemat muodostavat jatkossa yhdeksän maantieteellisesti toimivaa ja asiakaslähtöistä alueorganisaatiota. Alueiden liiketoiminnasta vastaavat aluepäälliköt ja eläinlääketieteellisestä laadusta vastuueläinlääkärit. Hoitajien ja asiakaspalveluhenkilöstön lähiesimiehinä klinikoilla toimivat palveluesimiehet.

Muutoksen myötä uusien alueorganisaatioiden ja Tammistossa sijaitsevan hallinnon välistä työnjakoa selkeytetään siirtämällä hallinnollisia tehtäviä toimipaikoista hallintoon. Muutoksella pyritään lisäämään eläinlääkäriasemien kykyä keskittyä ensiluokkaiseen asiakas- ja potilastyöhön.