Ajankohtaista

10.05.2015

Evidensia Kouvola on ortopedian erikoisklinikka

Kahden eläinlääkärin vastaanotosta kehittyi monipuolinen eläinsairaala.

Aloitimme vuonna 1993 kahden eläinlääkärin ja yhden hoitajan voimin. Alusta alkaen olemme halunneet panostaa laadukkaaseen eläinlääkintään, joten olemme aina investoineet merkittävästi laadukkaisiin laitteisiin sekä eläinlääkäreiden sekä hoitohenkilökunnan koulutukseen. 

Tällä hetkellä Kouvolassa työskentelee seitsemän eläinlääkäriä, 11 hoitajaa sekä kaksi eläinfysioterapeuttia. Evidensia Kouvola on yksi Suomen parhaiten varustelluista eläinsairaaloista. Suuri osa potilaistamme on lähetepotilaita ympäröivistä kunnista, kaukaisimmat potilaat ovat Lapista asti.

Ortopedia on yksi tärkeimmistä osaamisalueistamme. Käytössämme ovat alan uusimmat laitteet  ja tekniikat. Evidensian Kouvolassa hoituvat muun muassa:

  • murtumien korjaukset 
  • niveltähystykset  yhdistettynä nivelten toimintaan ja painojaukautumaan vaikuttavat leikkaukset  esim. TTA- , CUE- ja PAUL-operaatiot 
  • rakenteelliset korjaukset esim. patellaluksaation korjaus ridge stop-menetelmällä
  • lonkkaproteesileikkaukset
  • nivelten jäykistykset
  • selkäsairauksien kirurginen hoito: välilevytyrä/-pullistumaleikkaukset

Tavallisen pehmytkudoskirurgian  lisäksi teemme  vaativampaa pehmytkudoskirurgiaa:

  • rintaontelokirurgiaa (mm. keuhkokasvainten poistoja, sikiöaikaisten suonten korjauksia yms.) 
  • pään alueen kirurgiaa (mm. korvaoperaatiot mm. tecabo, bullaosteotomia, pehmeän kitalaen lyhennykset-ja ohennukset, kitalakihalkioiden korjaukset) 
  • vatsaontelokirurgiaa (mm. maksashunttileikkaukset, virtsateiden epämuodostumien korjaukset) 
  • tähystyskirurgia ja tähystykset (mm. niveltähystykset sekä vatsaontelon, rintaontelon sekä mahasuolikanavan tähystykset)

Eläinsairaalassa on erilliset leikkaussalit pehmytkudosoperaatioille ja ortopedisille operaatioille narkoosinseurantalaitteistoineen ja hengityskoneineen.

Kuvantaminen  on tärkeä tuki sekä ortopedisilla- että sisätautipotilailla, siihen on Kouvolassa aina panostettu erittäin paljon. Meillä oli ilo saada Suomen ensimmäinen yksityinen tietokonetomografia eli CT-laite vuonna 2010. Nykyinen käytössämme oleva 64-leikelaite on hyvin tarkka, verrattavissa magneettikuvaukseen. Ortopedisten diagnoosien vahvistamiseen käytetään nykyään yksinomaan CT-laitetta, puhumattakaan selkäsairauksien diagnostiikasta, jossa oikeaan diagnoosin pääseminen ilman CT-laitetta on käytännössä mahdotonta.

Vaativat hammashoidot ja leukakirurgia kuuluvat myös osaamiseemme. 

Sisätautipotilaiden apuna on kattava oma laboratorio ja tasokas laitteisto, muun muassa monianturinen, digitaalinen ultraäänilaite, digitaalinen röntgenlaite, verenpainemittari, ekg-laite sekä vatsaontelon, rintaontelon ja maha-suolikanavan tähystyslaitteet.

Päiväsairaalassamme  pystymme hoitamaan akuutteja kriisipotilaita ja tutkimaan kroonisesti sairaita sisätautipotilaita, jotka vaativat useita tutkimuksia saman päivän aikana. Oma tasokas  ja kattava laboratorio mahdollistaa diagnoosin tekemisen mahdollisismman nopeasti. Päiväsairaalatoiminta helpottaa myös eläinlääkäreiden yhteistyötä hoidettaessa hankalia potilaita.

Meillä on myös harvinaisempaa erikoisosaamista, kuten kanien sairauksiin ja syöpähoitoihin erikoistuneet eläinlääkärit.

Fysioterapiaosasto  kuntouttaa leikkauspotilaita, fysioterapeuttimme ovat kiinnostuneita erityisesti leikkauspotilaiden kuntoutuksesta.  Fysioterapeuttien apuna on muun muassa vesijuoksumatto.  

Ja kaikista tärkeimpänä meillä on innostunut ja motivoitunut henkilökunta!

Ota yhteyttä eläinsairaala Evidensia Kouvolaan