Ajankohtaista

01.03.2017

Evidensia haluaa olla uudistamassa eläinlääkintähuoltoa yhdessä muiden toimijoiden kanssa

“Saman pöydän ääressä keskustelemalla löydämme uusia toimintamalleja, jotka ovat eduksi koko alalle ja palvelevat asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Eläimen etu eli hyvän hoidon takaaminen tulee kuitenkin laittaa kaiken edelle”, sanoo Evidensian eläinlääketieteellisenä johtajana maaliskuussa aloittanut ortopedi, ELT Anssi Tast.

Aloittaessani Evidensian eläinlääketieteellisenä johtajana Suomessa alamme on valtavien muutosten keskellä. Ketjuuntuminen on osa eläinlääkintäalan todellisuutta ja koko eläinlääkintähuoltojärjestelmä on muutoksen edessä. Evidensia haluaa tehdä rakentavaa yhteistyötä niin muiden yksityisten yritysten kuin julkisen puolen toimijoidenkin kanssa. Suomen kokoisessa maassa emme voi hukata ammattikuntamme osaamispotentiaalia vääränlaiseen kilpailuun. Tällä tarkoitan sitä, että eläimen etu hyvän hoidon saamisen muodossa tulee aina laittaa kuntien, yksittäisten yritysten tai ketjujen piirtämien rajojen edelle. Työskentelen sen eteen, että tämä toteutuisi myös Evidensiassa.

Terve kilpailu yksityisten kesken on aina tervetullutta, sillä se luo edellytyksiä eläinlääkinnän kehittymiselle. Samalla se ohjaa yrityksiä kohtaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja palveluiden hintataso asettuu sen mukaan, kuinka korkealle eläinten omistajat arvottavat palveluitamme. Hintakeskustelu on tervetullutta ja se palvelee asiakasta, silloin kun se perustuu tosiasioihin, mutta väärien mielikuvien luominen ja virheellisten vertailujen tekeminen ovat asiakkaan harhaanjohtamista.

Evidensialla on omia visioita siitä, kuinka pieneläinpuolen eläinlääkintähuolto tulisi tulevaisuudessa Suomessa järjestää. Haluamme olla tässä kehitystyössä mukana pieneläinlääkinnän kaikilla osa-alueilla mukaan lukien päivystystoiminta. Uskomme, että yksityisen puolen ja julkisen puolen istuessa saman pöydän ääreen avoimesti keskustelemaan eri vaihtoehdoista, löytyy sellaisia toimintamalleja, jotka ovat alalle eduksi ja palvelevat asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

Hyvää kevättä toivottaen,

Anssi Tast